Ethiek en waarden in onze onderneming

Een enquête onder werknemers in 2007 was de basis voor de ontwikkeling van de missionstatement van onze firma. Veel van onze zakelijke partners en medewerkers hebben de persoonlijke waarden genoemd waaraan zij veel belang hechten. Uit al deze bijdragen en na intensieve gesprekken hebben we bij REICO een missionstatement met bindende richtlijnen geformuleerd Deze vormt de basis voor ons gezamenlijk handelen. We zullen telkens opnieuw controleren of we voldoen aan de vereisten van de voortdurend veranderende eisen van de tijd.

De missionstatement van REICO op basis van onze visie hebben we een missionstatement met bindende richtlijnen ontwikkeld die voor onze vennoten, medewerkers en partners een ethisch oriëntatiepunt is in ons dagelijks denken, voelen en handelen.

We werken in een netwerk met betrouwbare partners. Een duurzaam economisch succes van onze onderneming is de basis voor een economisch succes van iedere medewerker en alle adviseurs. Geen korte-termijnsucces is ons doel, maar tevreden klanten en solide zakelijke relaties op de lange termijn.

De bedrijfsleiding staat loyaal tegenover haar medewerkers en adviseurs en verwacht zulke loyaliteit ook van hen. Hierbij staan duurzame relaties voorop en daarbij passen wij onze organisatie permanent aan volgens eisen van klanten, adviseurs en de markt. We brengen hen tijdig en eerlijk op de hoogte van alle relevante ontwikkelen.

We stellen de hoogste eisen aan de kwaliteit van onze producten. Samen met onze producenten en businesspartners zorgen we ervoor dat deze hoge kwaliteit ook hoog blijft. Nieuw verkregen kennis passen we toe in de research & development van producten. Ervaringen en suggesties voor verbeteringen van medewerkers, klanten en adviseurs zijn zeer welkom. We staan open voor nieuwe ideeën en innovatie. We nemen kritiek serieus, omdat we er kansen voor verbeteringen in zien.

We willen met onze producten een waardevolle en duurzame bijdrage leveren aan de verbetering van de levensstandaard van mensen, dieren en ook van de kwaliteit van bodem en planten. Ons doel is de aarde te dienen en niet te schaden. Met het milieu en de beschikbare bronnen gaan we voorzichtig om. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid jegens de toekomstige generaties.

De mens en zijn waardigheid en waarden staan altijd voorop in ons handelen. We werken steeds samen in partnerschap en openheid. Ons werk moet arbeidsvreugde geven, maar een goede beloning voor ieders inzet is immers van even groot belang als immateriële waardering.

Tevredenheid en loyaliteit van onze klanten vormen een criterium waaraan we ons succes meten. Voortdurend verbeteren we de voordelen die we onze klanten bieden. Dit omvat zowel professioneel advies door onze vertegenwoordigers als tijdige orderverwerking. Met scholing en verdere opleiding van onze adviseurs en medewerkers leggen we de basis hiervoor. We geven ieder van onze adviseurs of medewerkers de kans hun speciale vaardigheden te ontwikkelen en er in onze onderneming gebruik van te maken. Iedereen is belangrijk en draagt met zijn vaardigheden, kennis en engagement bij aan het duurzame economisch succes van ons bedrijf. Vertrouwen en loyaliteit zijn de basis van onze samenwerking in partnerschap.

Onze adviseurs opereren op de markt in een faire competitie met elkaar en met andere ondernemingen. Onze onderneming is lid van het Bundesverband Direktvertrieb. We houden ons dan ook aan de voorschriften van het Bundesverband, die bindend zijn. We steunen elkaar, omdat we economisch succes op de lange termijn alleen gezamenlijk kunnen bereiken.

We zullen onze missionstatement en de richtlijnen voortdurend evalueren, verbeteren en aanpassen aan de vereisten van de toekomstige ontwikkelingen. We voelen ons verplicht te voldoen aan de ethische beginselen en waarden en die dagelijks toe te passen. Zo kunnen de bedrijfsleiding en alle betrokkenen samen onze doelstellingen realiseren en ertoe bijdragen dat het werk ook in moeilijke tijden vreugde en voldoening geeft.

We wensen al onze adviseurs een goede kennismaking met ons bedrijf, elke dag nieuwe contacten, tevreden klanten op de lange termijn, voldoening bij een nieuwe activiteit en professioneel en persoonlijk succes. We steunen u daar zo goed mogelijk bij, want uw succes is ook ons succes!